RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Od 25.05.2018 r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest FAMILY - Grażyna Pyczuła z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Heleny i Tomasza Szajerów 18/8
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyznaczenia terminu wizyty oraz realizacji usługi kosmetycznej
3) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
5) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Ponadto informuję że ma Pan/Pani prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2. wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawne;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wyznaczenia terminu wizyty oraz bezpiecznego wykonania zabiegu kosmetycznej.

Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wróć do strony głównej